Saturday, February 24

Vận hành diễn tập cống Cái Lớn, Cái Bé để giảm ngập úng do mưa bão

Từ ngày 25 - 28/9, cụm công trình cống Cái Lớn - Cái Bé được vận hành diễn tập đóng cửa van và phân luồng điều tiết phương tiện thủy lưu thông qua âu thuyền. Ảnh: Trung Chánh.

Từ ngày 25 – 28/9, cụm công trình cống Cái Lớn – Cái Bé được vận hành diễn tập đóng cửa van và phân luồng điều tiết phương tiện thủy lưu thông qua âu thuyền. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam cho biết, trong 3 ngày, từ 25 – 28/9, Công ty phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan vận hành diễn tập cửa van Cụm cống Cái Lớn – Cái Bé và phân luồng điều tiết, hướng dẫn phương tiện thủy lưu thông qua âu thuyền cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô mùa mưa năm 2023.

Địa điểm diễn tập tại xã Bình An, huyện Châu Thành và xã Hưng Yên, Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, trong phạm vi công trình cống Cái Lớn và vùng phụ cận thượng, hạ lưu cống về mỗi phía khoảng 1km và phạm vi cống Cái Bé, âu thuyền Xẻo Rô và vùng phụ cận về mỗi phía khoảng 0,5km.

Nội dung diễn tập vận hành tiêu nước đệm, hỗ trợ giảm ngập úng hạ lưu trong trường hợp ảnh hưởng của tổ hợp bất lợi như bão hoặc áp thấp nhiệt đới, mưa to, gió lớn, úng ngập, cộng với triều cường có thể xảy ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, ngày 25/9 vận hành ứng với trường hợp bất lợi do mưa lớn, lũ thượng nguồn và nội đồng, làm mực nước nội đồng tăng cao, đồng thời dự báo có áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực, cần phải vận hành các công trình hỗ trợ tiêu nước đệm, giảm ngập úng phía đông và hạ lưu.

Ngày 26/9, vận hành ứng với trường hợp hỗ trợ tiêu úng khi điều kiện thời tiết, thủy văn đặc biệt, mưa lớn, lũ thượng nguồn và nội đồng, nước nội đồng tăng cao gây ngập úng, cùng với triều cường xuất hiện ảnh hưởng đến khu vực, cần phải vận hành các công trình nhằm bảo vệ tuyệt đối vùng sản xuất.

Từ ngày 27 – 28/9, vận hành tiêu úng cục bộ phía đồng và giảm ngập thượng, hạ lưu khu vực công trình. Do mưa lớn kéo dài, trên diện rộng, mực nước trong nội đồng tăng cao, gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất lúa hè thu, thu đông, nuôi trồng thủy sản của một số khu vực và ngập phía hạ du các công trình.

Cụm công trình cống Cái Lớn - Cái Bé được vận hành diễn tập để tiêu nước đệm, hỗ trợ giảm ngập úng hạ lưu trong trường hợp ảnh hưởng của tổ hợp bất lợi như bão hoặc áp thấp nhiệt đới, mưa to, gió lớn, úng ngập, cộng với triều cường có thể xảy ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Ảnh: Trung Chánh.

Cụm công trình cống Cái Lớn – Cái Bé được vận hành diễn tập để tiêu nước đệm, hỗ trợ giảm ngập úng hạ lưu trong trường hợp ảnh hưởng của tổ hợp bất lợi như bão hoặc áp thấp nhiệt đới, mưa to, gió lớn, úng ngập, cộng với triều cường có thể xảy ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Ảnh: Trung Chánh.

Với dự báo tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu, thủy văn mùa lũ năm 2023 diễn biến phức tạp, khả năng cao phải vận hành cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô trong trường hợp “Vận hành khi xảy ra áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lớn” quy định tại Điều 15 Quy trình vận hành Hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé, để giảm úng ngập hạ du phía biển, phía đồng do triều cường, kèm theo mưa lớn, hỗ trợ việc vận hành tiêu úng hoặc tăng cường hỗ trợ tiêu úng cho các khu vực trong vùng dự án.

Vì vậy, nhằm chủ động vận hành các công trình để ứng phó với biến đổi khí hậu, tình hình khí tượng thủy văn mùa lũ năm 2023, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dân sinh kinh tế vùng dự án, thì việc diễn tập vận hành cụm cống Cái Lớn – Cái Bè là rất cần thiết.

Sau diễn tập, tiến hành tổ chức họp, nhằm sơ bộ đánh giá kết quả của đợt vận hành diễn tập của Ban Chỉ huy tại trụ sở Chi nhánh ĐBSCL, hoàn chỉnh các mô hình tương ứng với các kịch bản vận hành, nhằm rà soát, bổ sung, cập nhật và hoàn thiện Quy trình vận hành Hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé.

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
Follow by Email