Friday, June 14

Đoàn Thanh tra của EC sẽ sang làm việc về IUU từ ngày 10 – 18/10

Đoàn Thanh tra của EC dự kiến gồm đại diện của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản (DG-MARE) và Phái đoàn EC tại Việt Nam.

Mục tiêu chuyến làm việc là nhằm đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị của EC tại thông báo “cảnh báo thẻ vàng” của EC ngày 23/10/2017, trong đó tập trung vào kiểm tra các khuyến nghị của Đoàn sau chuyến thanh tra lần 3 vào tháng 10/2022 để đưa ra kết luận có thể gỡ bỏ hoặc duy trì cảnh báo “Thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam.

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra của EC dự kiến sẽ sang Việt Nam làm việc về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định từ ngày 10 - 18/10. Ảnh: Thanh Cường.

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra của EC dự kiến sẽ sang Việt Nam làm việc về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định từ ngày 10 – 18/10. Ảnh: Thanh Cường.

Nội dung kiểm tra dự kiến là kiểm tra kết quả triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong đó tập trung vào kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và hoạt động trên biển, kiểm soát nguyên liệu nhập khẩu và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Dự kiến, Đoàn thanh tra EC sẽ kiểm tra thực địa và làm việc kỹ thuật từ ngày 10 – 17/10. Cụ thể, ngày 10/10, Đoàn sẽ đến Việt Nam.

Ngày 11 – 15/10, Đoàn sẽ làm việc với Cục Thú y, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, một số doanh nghiệp xuất khẩu, kiểm tra thực địa tại cảng cá chỉ định theo Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng (PSMA) và tại địa phương.

Ngày 16 – 17/10, sẽ làm việc kỹ thuật với Cục Kiểm ngư, Cục Thủy sản, Cục Thú y, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và các đơn vị có liên quan.

Ngày 18/10, Đoàn đối thoại cấp cao với lãnh đạo Bộ NN-PTNT. Dự kiến chiều 18/10, Lãnh đạo Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống IUU tiếp Đoàn.

Trong kịch bản đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC, Bộ NN-PTNT đã đề rõ các mục tiêu: Tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chống khai thác IUU, tiến tới hài hòa quy định quốc tế và phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản Việt Nam.

Tạo được niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau đối với hiện trạng, những nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong chống khai thác IUU cũng như trong chuyển đổi từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững qua thực thi Luật Thủy sản 2017.

Thể hiện việc chủ động tăng cường hợp tác với EU trong việc thúc đẩy và triển khai có kết quả các khuyến nghị của EC tại “cảnh báo thẻ vàng” về khai thác IUU.

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
Follow by Email