Friday, June 14

Nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng kinh tế của Bắc Ninh

Mô hình trồng rau sạch của bà Nguyễn Thị Trâm ở xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Tiến Dũng - Văn Giang.

Mô hình trồng rau sạch của bà Nguyễn Thị Trâm ở xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Tiến Dũng – Văn Giang.

Báo cáo “Tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2023 và giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023” do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh vừa công bố cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, do tình hình thế giới và trong nước diễn biến khó lường nhưng Bắc Ninh vẫn đạt được những kết quả tích cực, trong đó điểm sáng nhất vẫn là lĩnh vực nông nghiệp.

Cụ thể, sản xuất nông, lâm, thủy sản được quan tâm chỉ đạo kịp thời trong thời gian qua. Trong đó, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng, tỷ trọng chiếm 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh gieo cấy được gần 29.000ha, diện tích rau màu đạt gần 2.700ha, tăng hơn 3%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về Tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và các Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 – 2025.

Đến nay, chất lượng tiêu chí các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới được duy trì, từng bước nâng cao chất lượng. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ để trình công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong 9 tháng qua, Bắc Ninh cũng tập trung phát triển sản phẩm OCOP đi vào chiều sâu, gắn kết với du lịch, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng thí điểm sản phẩm OCOP du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 – 2025”, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa, truyền thống, lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Cùng với điểm sáng nông nghiệp, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh cũng có những tín hiệu lạc quan. Để thu hút thêm nhiều vốn FDI, Bắc Ninh đã đổi mới hình thức xúc tiến, thu hút đầu tư và tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, Bắc Ninh thu hút đầu tư nước ngoài tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, thành lập mới doanh nghiệp tăng gần 40%. Đặc biệt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước gần 69.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 80% kế hoạch.

Trong 3 tháng cuối năm 2023, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp được đưa ra, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp được coi là thế mạnh của tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch về sản xuất, kế hoạch tưới, tiêu phục vụ vụ mùa và vụ đông. Thúc đẩy sản xuất lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu cuối năm, các dịp lễ tết.

Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thực hiện tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý thị trường giống, vật tư nông nghiệp, không để người sản xuất mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất.

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh đề ra nhiệm vụ thực hiện tốt chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2023 có 17 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh”, phấn đấu cả năm công nhận thêm 60 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Bên cạnh đó, tỉnh định hướng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh đến các vùng, miền trong cả nước. Hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn hoạt động hiệu quả. Triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đúng kế hoạch.

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
Follow by Email