Friday, June 14

Lưu ý lấy nước sản xuất vụ hè thu khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, kết quả quan trắc chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi An Trạch vào ngày 25/5 phục vụ lấy nước sản xuất vụ hè thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cho thấy, độ mặn tại cầu Thuận Phước là 12,6‰ (lúc 7h50), cầu Hoà Xuân là 4,7‰ (lúc 8h10), tại thượng lưu Nhà máy nước Cầu Đỏ là 0,8‰ (lúc 8h20), tại trạm bơm Túy là 0,8‰ (lúc 8h30), tại cầu Câu Lâu là 0,1‰ (lúc 10h15). Tại các vị trí trạm bơm Miếu Ông, vòm Cẩm Đồng nguồn nước không bị nhiễm mặn.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước tại trạm bơm Túy Loan.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước tại trạm bơm Túy Loan.

Các chỉ tiêu chất lượng nước tại 5 vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT. Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước WQI tại các vị trí quan trắc đều đạt mức tốt, đảm bảo cho mục đích tưới tiêu cũng như các mục đích tương tự khác.

Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, chất lượng nước trong tuần tới (từ 26/5 – 1/6) ở các điểm quan trắc chất lượng nước đều đảm bảo yêu cầu tưới cho nông nghiệp. Độ mặn tại các vị trí quan trắc có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước, các chỉ tiêu chất lượng nước hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép.

Hiện tại, trên khu vực nghiên cứu đang tiến hành cấp nước gieo sạ cho vụ hè thu. Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn, đảm bảo đủ nước tưới cho các loại cây trồng khác cũng như đảm bảo nguồn nước cho vụ hè thu, trong quá trình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch các đơn vị liên quan cần chú ý:

– Đối với Sở NN-PTNT Quảng Nam và TP Đà Nẵng, cần quan tâm chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và công ty khai thác thủy lợi theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, chất lượng nước để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả nhằm cấp nước cho cây trồng vụ hè thu với các giải pháp như: Áp dụng các biện pháp tưới theo đợt, tưới luân phiên, tưới khô – ướt xen kẽ; kiểm tra, tu sửa và nạo vét cửa lấy nước, kênh mương…

– Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, cần quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới cho các diện tích trong hệ thống; chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến mực nước, bám sát lịch thủy triều, lịch vận hành xả nước của các nhà máy thủy điện cũng như diễn biến xâm nhập mặn để đưa ra phương án vận hành nhằm đảm bảo cấp nước an toàn cho vụ hè thu. Thực hiện vận hành các đập dâng An Trạch, Hà Thanh, Bàu Nít và Thanh Quýt theo quy định tại khoản 1, Điều 26 của QTVH 1865/2019/QĐ-TTg để đảm bảo mực nước yêu cầu tại các trạm bơm trên hệ thống.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan cần liên tục cập nhật, thông tin thường xuyên về tình hình xâm nhập mặn và chất lượng nước để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả; hướng dẫn thực hiện các biện pháp giảm mặn, tưới tiết kiệm. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên sẽ quan trắc thường xuyên và đưa ra những khuyến cáo kịp thời nhằm có phương án ứng phó trong trường hợp cần thiết.

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
Follow by Email