Thursday, April 18

Bình Thuận đặt mục tiêu sản lượng thịt đạt 91.000 tấn năm 2024

Chăn nuôi thủy cầm công nghệ cao tại Bình Thuận. Ảnh: KS.

Chăn nuôi thủy cầm công nghệ cao tại Bình Thuận. Ảnh: KS.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Thuận, kế hoạch ngành chăn nuôi tỉnh trong năm 2024 sẽ phát triển đàn trâu trên 8.000 con, dê, cừu 38.000 con, bò 181.000 con, heo 372.000 con (không tính heo con theo mẹ) và đàn gia cầm 6,9 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi năm 2024 đạt 91.000 tấn.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng, viêm da nổi cục xảy ra, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh. Kết quả tiêm phòng năm 2024 đạt trên 23 triệu liều vacxin các loại, tăng hơn 2% so với năm 2023.

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
Follow by Email