Saturday, February 24

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết tái cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

Đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: HH.

Đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: HH.

Trước đó, trong ngày khai mạc 22/9, tại phiên họp thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển”, phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X sẽ phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần tự phê bình và ý thức trách nhiệm trước giai cấp nông dân trong tỉnh.

“Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X diễn ra trong bối cảnh đất nước sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tỉnh Bắc Ninh sau hơn 25 năm tái lập đã đạt được những thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Giai cấp nông dân cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng”, bà Tuyết chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết được bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khóa X. Ảnh: HH.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết được bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khóa X. Ảnh: HH.

Tổng kết các hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết cho biết, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của các cấp uỷ Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, đặc biệt là sự năng động, đoàn kết, sáng tạo của các hội viên, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Ninh đã có bước phát triển mới.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp thêm gần 10.600 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 174.000 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 672 Chi hội.

Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội đã nhận uỷ thác, tín chấp các tổ chức tín dụng và giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân giúp trên 24.000 hội viên vay với tổng dư nợ đạt hơn 1.100 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Đồng thời, phối hợp mở các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu làm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho hơn 225.000 lượt hội viên.

Vận động hội viên nông dân tham gia các loại hình kinh tế tập thể, chú trọng ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hưởng ứng chương trình OCOP cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ, đã có gần 400.000 lượt hội viên nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp.

Dự và chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá, tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khóa IX và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gợi mở 5 định hướng hoạt động cho Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: HH.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gợi mở 5 định hướng hoạt động cho Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: HH.

Đây là minh chứng khẳng định hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả. Hội đóng góp tích cực vào thành quả công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gợi mở 5 vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Định đề cập đến vấn đề các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng cờ Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: HH.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng cờ Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: HH.

“Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Ninh cũng cần đồng hành để tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Định hướng Hội tập trung thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả”, ông Định gợi mở.

Tại Đại hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2022 và Cờ thi đua giai đoạn 2018 – 2023 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 10 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
Follow by Email