Doanh nghiệp Hợp tác xã Kinh tế

VRG đóng góp ngân sách Nhà nước 3.000 tỷ đồng

Ngày 8/1, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, trước bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Đảng ủy VRG đã đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế, cùng với tập thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức – lao động toàn tập đoàn chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách năm 2019.

Cụ thể, VRG chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng và kiến thức pháp luật, công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; không để cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và gắn với phòng, chống tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai kịp thời thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin bằng hình thức trực tuyến…

Bí thư Đảng ủy VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2019, tổng doanh thu tập đoàn đạt 29.823 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế 5.131 tỷ đồng; Nộp ngân sách ước đạt 3.000 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ – VRG tổng doanh thu ước đạt 3.765,7 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.450 tỷ đồng; Bảo đảm cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/6/2019 với tỷ lệ 6% vốn điều lệ. Thu nhập bình quân của trên 84.800 CBCNVC-LĐ năm 2019 đạt 7.200.000 đồng/người/tháng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Đảng bộ VRG nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương.

VRG còn góp phần củng cố, giữ gìn quốc phòng an ninh và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với nước bạn Lào và Campuchia, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao.

VRG cũng duy trì tốt các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho bà con đồng bào các dân tộc ở vùng sâu vùng xa, tham gia hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Khen thưởng cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ VRG.

Trong năm 2020, Đảng ủy VRG sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập đoàn với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu quan trọng, như: Sản lượng khai thác từ 360.000 tấn trở lên; thu mua 77.000 tấn, sản lượng tiêu thụ 433.000 tấn. Tổng doanh thu 29.933 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 5.785 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.505 tỷ đồng…

PV


Liên quan bài

Mô hình nuôi gà lấy trứng – trồng dừa khép kín

Danh Tình

Được chuyên gia đánh giá cao, vải thiều Lục Ngạn sẵn sàng sang Nhật

Bạch Kim

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phân bón

Ngọc Quí

Để lại một bình Luận