Nông thôn 365 Nông thôn mới

Trang chủ Tin tứcNông thôn mới Sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Văn bản số 1168 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ về việc sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó đề nghị Ban Chỉ đạo chương trình MTQG Nông thôn mới tại các địa phương phổ biến, quán triệt và áp dụng mẫu biểu trưng trong mọi hoạt động về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

UBND huyện Thanh Thủy đề nghị Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội; các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn áp dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trong mọi hoạt động về xây dựng nông thôn mới tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngồn: thanhthuy.vn


Liên quan bài

Đồng Tháp: Gặp gỡ những nông dân sáng tạo thời hiện đại

Nguyễn Hưng

Phấn đấu có 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020

Nguyễn Hưng

Nông thôn mới ở Sơn Thủy: Chuồng đầy dê, lúa đầy đồng

Nguyễn Hưng

Để lại một bình Luận