Góc chuyên gia

TOẠ ĐÀM CHUYÊN GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO 1 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM (VFA) VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI TỔ HIỆP HỘI

Sáng ngày 06/3/2018 tại Hà Nội, Liên Minh Nông Nghiệp đã tổ chức buổi tọa đàm chuyên gia góp ý cho Dự thảo 1 của Báo cáo nghiên cứu Đánh giá vai trò của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và đề xuất các biện pháp cải tổ Hiệp hội. Báo cáo được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu Kinh tế Vi mô và các Vấn đề Phát triển – Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

060317-a
060317-c
060317-b
060317-d

h Phạm Văn Long, Nhóm Nghiên cứu Kinh tế Vi mô và các Vấn đề Phát triển thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), thành viên nhóm nghiên cứu đang trình bày sơ bộ các kết quả của nghiên cứu.

060317-a

TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ ý kiến về việc cụ thể hoá các khuyến nghị chính sách liên quan đến vai trò của VFA trong bối cảnh mới của ngành lúa gạo Việt Nam.

060317-e

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT), nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản chia sẻ nhận xét về việc đánh giá vai trò của VFA đối với thị trường trong nước và quốc tế, phân định vai trò quản lý thị trường của Nhà nước và của VFA, cũng như các bài học về phát triển thị trường trên thế giới.

060317-f

PGS.TS. Phạm Bích San, Viện Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển đang phân tích một số vấn đề liên quan đến Luật về Hội và chia sẻ ý kiến về cơ sở xây dựng các đề xuất cải tổ VFA của nghiên cứu.

060317-g

TS. Lê Đức Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ thông tin cập nhật về bối cảnh của nghiên cứu và nhận xét các đề xuất của nhóm nghiên cứu về chức năng và phạm vi hoạt động của Hiệp hội.

060317-h

Bà Phan Thanh Hằng, Phó Trưởng Phòng Phát triển Thị trường Nông sản, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ quan điểm về sự phân định hoặc phối hợp về vai trò của Nhà nước và Hiệp hội trong hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thị trường nông sản.

060317-i

TS. Nguyễn Văn Giáp, Nghiên cứu viên cao cấp Đại học Fulbright Việt Nam về phát triển nông nghiệp và chính sách nông nghiệp đang đặt các câu hỏi cho nhóm nghiên cứu về phân tích việc thực hiện chức năng của VFA và định vị của Hiệp hội trong thời điểm hiện tại.

060317-k

TS. Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ quan điểm về phạm vi chức năng của Hiệp hội và vai trò quản lý của Nhà nước và thị trường đối với việc thực hiện chức năng của Hiệp hội.

060317-l

PGS.TS. Vũ Trọng Khải, nguyên Hiệu trưởng Trường cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tại Tp. HCM nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ sở lý thuyết về Hội – Hiệp hội trong việc đánh giá vai trò và thực tế hoạt động của VFA, cũng như sự đổi mới trong phương pháp tư duy giải quyết các vấn đề.

060317-m

Ông Hoàng Trọng Thuỷ, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn mới chia sẻ ý kiến đánh giá về phạm vi vai trò của VFA và đường hướng các đề xuất cải tổ Hiệp hội của nghiên cứu.

060317-n

Bà Bùi Phương Lan, Đại diện Tổ chức Oxfam đang phân tích các tiêu chí áp dụng đánh giá VFA từ khung nghiên cứu, vai trò của Hiệp hội đối với ngành lúa gạo đặt trong mối liên hệ với các cơ quan Nhà nước và xu hướng phát triển của các Hội – Hiệp hội trong bối cảnh hiện tại.

060317-o

TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR tổng kết các tuyến ý kiến của các chuyên gia cho Dự thảo 1 Báo cáo và phát biểu bế mạc Toạ đàm.

060317-p

nguồn: AVPF


Liên quan bài

Vào CPTPP: Cơ hội đột phá nông nghiệp, nâng cao vị thế Việt Nam

Nguyễn Hưng

Phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Nguyễn Hưng

Muốn có thương hiệu phải có đủ tôm sạch

Danh Tình

Để lại một bình Luận