Hợp tác xã Kinh tế

Thái Bình: Đến năm 2020, thu nhập thành viên hợp tác xã đạt 3,5 triệu đồng/tháng

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 tỉnh Thái Bình. Tại văn bản này, UBND tỉnh Thái Bình đề ra mục tiêu đến năm 2020 thành lập mới 3 – 5 HTX; 1 liên hiệp HTX, 10 đến 20 tổ hợp tác.

Doanh thu bình quân của 1 HTX là 1,32 tỷ đồng/năm, lãi trung bình của 1 HTX đạt 93 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng; quỹ tín dụng nhân dân là 8 triệu đồng/người/tháng.

Đến hết năm 2020, tỉnh hoàn thành việc giao đất hoặc cho thuê đất đối với 100% HTX; hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa trụ sở, nhà kho, cửa hàng bán vật tư nông nghiệp cho mỗi xã từ 1 đến 2 HTX.

Đồng thời, tỉnh sẽ hỗ trợ và nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả gắn với liên kết tiêu thụ nông sản và tiếp cận phương thức sản xuất hàng hóa quy mô lớn trên cơ sở tích tụ ruộng đất của các thành viên HTX.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ củng cố, nâng cao hiệu quả của các HTX hiện tại, mỗi xã có ít nhất 1 HTX, 2 tổ hợp tác kiểu mới hoạt động có hiệu quả theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; 100% số HTX nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh hoạt động có lãi, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, bình quân 1 HTX thực hiện 5 – 6 khâu dịch vụ. Toàn tỉnh có trên 80% số HTX hoạt động hiệu quả.

Tỉnh sẽ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng cho 70% đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tổ hợp tác, HTX.

Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX. Cụ thể, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tổ chức hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các HTX tại các hội chợ thương mại trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác dự báo và cung cấp thông tin kinh tế trong nước và quốc tế một cách chính xác, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức kinh tế tập thể có thể nắm bắt phục vụ cho sản xuất kinh doanh của mình.

Tỉnh sẽ ưu tiên, khuyến khích hỗ trợ những HTX mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, sử dụng giống cây, giống con tạo ra những sản phẩm có năng suất, thời gian sinh trưởng ngắn ngày, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng giá thành sản xuất hạ. Đồng thời, ưu tiên cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các HTX sử dụng nhiều lao động, các HTX thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế mũi nhọn của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất chung của tỉnh./.

Tính đến ngày 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 437 HTX, trong đó có 327 HTX nông, lâm, ngư nghiệp, thủy sản; 85 HTX tín dụng; 25 HTX công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng thương mại và lĩnh vực khác; 172 tổ hợp tác; 1 liên hiệp HTX.Doanh thu bình quân 1 HTX ước thực hiện cả năm 2019 là 1,31 tỷ đồng, lãi bình quân 1 HTX đạt 92 triệu đồng.Số lượng thành viên của HTX ước thực hiện cả năm 2019 là 445.449 thành viên. Thu nhập bình quân của thành viên trong các HTX là 33 triệu đồng/người/năm./.

(Nguồn: Bùi Tư, thoibaotaichinhvietnam.vn)


Liên quan bài

Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Bạch Kim

Có thể xuất khẩu măng tây sang Úc ngay từ tháng 3/2020

Bạch Kim

Phát hiện nhiều cơ sở bơm nước vào bò trước khi giết mổ

Ngọc Quí

Để lại một bình Luận