Nông thôn 365

Sơn La: Nông dân Sốp Cộp với phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

Hội Nông dân huyện Sốp Cộp hiện có 8 cơ sở hội, 106 chi hội, với 7.752 hội viên. Những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, toàn Hội hiện có 2.292 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, 5 hộ cấp Trung ương, 12 hộ cấp tỉnh, 162 hộ cấp huyện, 2.113 hộ cấp xã. Có được kết quả đó, các cấp hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tuyên truyền, vận động, khuyến khích hội viên, nông dân thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, mạnh dạn đưa cây, con giống mới năng suất cao, chất lượng tốt vào canh tác. Đồng thời, tuyên truyền các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả;  gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh, giúp nhau cùng vươn lên làm giàu và giúp đỡ hội viên, nông dân nghèo vượt khó để thoát nghèo bền vững.

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, Hội đã chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng cho hội viên, nông dân, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp, liên kết mở rộng quy mô sản xuất, sản phẩm đảm bảo chất lượng và có sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điểm nổi bật trong những năm gần đây, Hội đã tuyên truyền vận động hội viên, nông dân các xã chuyển đổi gieo cây giống lúa nếp 87 sang giống nếp tan hin, tan nhe chất lượng cao. Hằng năm, Hội đã phối hợp với khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn tự nguyện cho trên 3.300 lượt hội viên, nông dân về phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm, kỹ thuật cải tạo vườn tạp, trồng và chăm sóc cây ăn quả,  hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng…

Ông Lường Văn Độ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cho biết: Hội đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, quảng bá sản phẩm thông qua việc làm cầu nối liên kết, hợp tác giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với các hợp tác xã, doanh nghiệp, hỗ trợ nông dân yếu tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện tuyên truyền, khuyến khích nông dân phát triển các loại hình doanh nghiệp, nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ liên kết doanh nghiệp – nông dân, khuyến khích phát triển sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, phát triển sản xuất theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hiện nay, Hội đã xây dựng và duy trì 2 mô hình nhóm hộ nuôi trâu bò, 2 mô hình nuôi ngựa và 1 mô hình nuôi lợn sinh sản; 13 mô hình kinh tế hộ gia đình; 2 mô hình tưới nhỏ giọt tại bản Nà Mòn (xã Mường Và), bản Phổng (xã Nậm Lạnh)… Đồng thời, thực hiện tín chấp với các ngân hàng với tổng dư nợ gần 102 tỷ đồng cho 2.661 hộ nông dân vay vốn sản xuất; đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án để tăng cường thêm nguồn vốn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội nông dân huyện quản lý trên 2,5 tỷ đồng, nguồn quỹ tăng trưởng gần 300 triệu đồng, từ các nguồn này đã thực hiện 9 dự án, giải quyết cho 81 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây là một trong các nội dung hoạt động hiệu quả, nhiều hộ nông dân được hỗ trợ vốn đã thoát nghèo, trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu biểu là hộ hội viên Lò Văn Cương, bản Nà Mòn, xã Mường Và, với mô hình VAC thu nhập sau trừ chi phí gần 400 triệu đồng/năm; Lò Văn Sơn, ở bản Phổng, xã Nậm Lạnh, từ mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; Tòng Văn Toản, bản Lọng Tòng, xã Nậm Lạnh, thu nhập gần 800 triệu đồng/năm từ trồng gần 3 ha cây ăn quả và cung ứng cây giống, vật tư nông nghiệp…

Có thể khẳng định rằng, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Sốp Cộp đã có bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu ở tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Phong trào đã động viên nông dân phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Theo Vũ Tuấn – Báo Lơn La


Liên quan bài

Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Hưng

Những sáng chế ‘đơn giản không ngờ’ của nhà nông

Nguyễn Hưng

Nhà nông trẻ đam mê sáng tạo

Nguyễn Hưng

Để lại một bình Luận