Nông thôn 365 Nông thôn mới

Nghệ An: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Vĩnh Thành

Chặng đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An còn nhiều khó khăn và gian nan. Tuy nhiên, được sự đồng hành của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nên phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt mục tiêu đề ra.TIN LIÊN QUAN

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều năm qua xã Vĩnh Thành đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết xây dựng đưa bộ mặt nông thôn khởi sắc toàn diện, hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trước mục tiêu đó, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thành đã đưa ra những chủ trương, chính sách đúng đắn để phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Qua đó, xác định kinh tế là đòn bẩy cho mọi tiêu chí được hoàn thiện và hướng tới giá trị bền vững. Hiện nay trên địa bàn xã có 187 hộ tham gia các ngành nghề như: xay xát, đập bột, may mặc, cơ khí, mộc dân dụng và hàng chục mô hình kinh tế trang trại…tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Toàn xã có hơn 1.000 người đi xuất khẩu lao động các nước, vừa nâng cao thu nhập, vừa giải quyết việc làm, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/tháng.

Chính quyền và các tổ chức Chính trị – Xã hội ở Vĩnh Thành tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái lao động sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm…tạo mọi điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế. Đặc biệt, chú trọng khuyến khích tạo điều kiện cho hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp một cách toàn diện, đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện đất đai ở địa phương.

Xã tích cực tuyên truyền, vận động hộ nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Nhìn chung cuộc sống của người dân có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên thu nhập ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,04 %, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,28 %, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,132 triệu đồng/người/năm.

Được công nhận xã NTM là kết quả xứng đáng và là động lực để chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thành tiếp tục phấn đấu xây dựng xã NTM kiễu mẫu và bền vững.

Ông Thái Huy Hoàng, chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Đạt được 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM đã rất khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó khăn hơn. Để giữ vững và nâng cao các chất lượng các tiêu chí, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung vào các tiêu chí như: Giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, thiết chế văn hóa và các công trình phúc lợi khác…Ban chỉ đạo NTM xã chỉ đạo các ngành, các thành viên phụ trách các tiêu chí xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM”.

Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, thời gian tới, ngoài việc huy động tối đa nguồn lực tại địa phương, còn rất cần sự đầu tư của nhà nước, sự đóng góp hổ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện thiết chế văn hóa, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, nghiên cứu sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật, tăng cường đầu tư cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, chú trọng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hướng nghiệp cho người dân chọn và học đúng nghề theo nhu cầu và vận dụng tốt kiến thức được học vào thực tế sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Nguồn : Nghean24h


Liên quan bài

Xã Thụy Phúc đạt nông thôn mới nâng cao

Nguyễn Hưng

Huyện Phước Long: Dấu ấn 10 năm xây dựng nông thôn mới

Bạch Kim

Kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản các vùng miền

Bạch Kim

Để lại một bình Luận