Kinh tế Tái cơ cấu NN

Nam Định: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt gần 20 nghìn tỷ đồng

Sở NN-PTNT Nam Định cho biết, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn ngành ước đạt 19.724 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2018. Con số này chiếm 19% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, đạt kế hoạch đề ra.

Đến tháng 7/2019, có 100% số huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tháng 10/2019, tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Về trồng trọt, Nam Định tăng cường sử dụng giống chất lượng cao và tổ chức sản xuất theo mô hình “cánh đồng lớn”. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP không chỉ trên lúa mà còn trên các đối tượng cây rau màu khác.

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 905.867 tấn, giảm 0,6% so với năm 2018.

Riêng về chăn nuôi, tính đến ngày 30/12/2019, tổng số lợn chết và tiêu hủy là 265.988 con (chiếm khoảng 33% tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh). Tổng trọng lượng tiêu hủy là 14.509 tấn.

Toàn tỉnh có 180 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh lợn ốm, chết. Trong đó có 58 xã, phường, thị trấn đã công bố hết dịch. Tổng số kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho người chăn nuôi là 386,8 tỷ đồng.

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 185.348 tấn, giảm 1,9% so với năm 2018.

Một điểm sáng năm 2019, sản lượng thủy sản của Nam Định ước đạt 160.125 tấn, tăng 7% so với năm 2018, đạt 104% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, sản lượng khai thác thủy sản ước cũng đạt 54.490 tấn. Trong đó khai thác biển 52.485 tấn, khai thác nội đồng đạt 2.005 tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2020, Nam Định phấn đấu tăng trưởng nhiều chỉ tiêu như giá trị sản xuất, năng suất lúa, tổng đàn lợn, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản. Để thực hiện các chỉ tiêu này, Nam Định sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

Đồng thời, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, mở rộng cơ giới hoá trong sản xuất, tích cực chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

KẾ TOẠI


Liên quan bài

Hàng loạt cửa hàng kinh doanh phân bón kém chất lượng bị phạt

Bạch Kim

Cá sông Đà chinh phục người dùng thủ đô bằng chất lượng và an toàn vệ sinh

Ngọc Quí

“Giải mã” giá tiêu bất ngờ tăng mạnh lên 60.000 đồng/kg: Trung Quốc và giới đầu cơ tăng mua

Bạch Kim

Để lại một bình Luận