Chăn nuôi

Lục Yên chuyển biến từ Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp

Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Lục Yên cho biết: “Qua 4 năm tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện Lục Yên đã có những chuyển biến cơ bản…”.

Người dân Lục Yên tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Tái cơ cấu nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp dựa trên đổi mới tổ chức sản xuất; đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường, ứng dụng khoa học- công nghệ; nâng cao thu nhập, đời sống của dân cư nông thôn; bảo vệ môi trường sinh thái,… là những mục tiêu chung của đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp mà huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã triển khai được 5 năm.

Là một xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên cấp ủy, chính quyền xã Lâm Thượng (Lục Yên) luôn xác định trong cơ cấu kinh tế thì sản xuất nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ lực.

Do vậy, xã đã vận động bà con phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp; tích cực đưa cây, con giống mới năng suất, hiệu quả kinh tế cao và tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Nhờ đó, từ nhiều năm qua xã đã hình thành vùng sản xuất ngô đông trên đất 2 vụ lúa với quy mô lớn của huyện, trung bình hàng năm, năng suất ngô của xã đạt trên 50 tạ/ha, cây ngô đông từ nhiều năm nay đã khẳng định là cây trồng chủ lực của địa phương.

Những năm gần đây, huyện Lục Yên đã quan tâm phát triển chăn nuôi thủy sản, trong đó tập trung vào nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà và các xã có diện tích ao, hồ lớn như Phan Thanh, Mường Lai…

Nhiều năm gần đây, nghề nuôi cá lồng mới được các hộ dân xã Phan Thanh phát triển mạnh. Theo thống kê, toàn xã hiện có 6 hộ tham gia với 25 lồng cá, chủ yếu là cá trắm, nheo, chim trắng… Ước tính mỗi lồng cá thu về 25 – 30 triệu đồng/năm. Trong thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích các hộ mở rộng quy mô lồng cá. Tích cực học hỏi, áp dụng KHKT vào chăn nuôi.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nâng cao giá trị tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020, UBND huyện Lục Yên chỉ đạo các đơn vị trong ngành nông nghiệp huyện đã định hướng, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, chú trọng phát triển theo hướng bền vững và nâng cao giá trị một số sản phẩm.

Bước đầu hình thành một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện như lạc đỏ, dầu lạc, măng mai, gạo gốc Nhật, vịt bầu Lâm Thượng, cam sành Lục Yên… Sau 4 năm thực hiện, huyện Lục Yên cơ bản hình thành các vùng sản xuất hàng hóa bao gồm vùng sản xuất lúa 600ha/vụ; vùng sản xuất ngô vụ đông trên đất 2 vụ lúa 500ha/vụ/năm; vùng sản xuất cây ăn quả có múi trên 700ha; xây dựng vùng tre lấy măng khoảng 800ha; phát triển vùng quế khoảng 4.000ha.

Ngoài ra, phát triển nuôi cá lồng trên diện tích mặt nước hồ Thác Bà, các hồ đập trên địa bàn 2 xã Mường Lai, Phan Thanh hiện có 75 lồng; duy trì và phát triển các cơ sở chăn nuôi hàng hóa, tập trung.

Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Lục Yên cho biết: “Qua 4 năm tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện Lục Yên đã có những chuyển biến cơ bản; các sản phẩm chủ lực, thế mạnh được lựa chọn tập trung phát triển; khoa học công nghệ được áp dụng vào sản xuất. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, qua đó đã tạo nguồn thu nhập bền vững cho người dân theo mục tiêu của đề án đề ra”.

Nguồn: Khắc Điệp – Báo Nông nghiệp Việt Nam


Liên quan bài

Nuôi hươu lấy nhung lãi khá

Phạm Linh

Vĩnh Phúc quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Ngọc Quí

Hưng Yên tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm

Phạm Linh

Để lại một bình Luận