Nông nghiệp số

Lào Cai hướng đến số hóa ngành nông nghiệp

Ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai hướng tới số hóa, góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp/HTX thực hiện giao dịch điện tử các dòng sản phẩn (online) theo công nghệ 4.0.

Mục tiêu này sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở quản lý hồ sơ và phần mềm nhận diện và truy xuất đã được triển khai, theo báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

Là một tỉnh miền núi, nhưng trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai cũng đã có những bước chuyển mình để bắt nhịp cùng xu thế mới của thời đại công nghệ 4.0.

Cụ thể, tỉnh đã xác định việc phát triển các chuỗi nông sản an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu cho nông sản là chủ trương lớn.

Ngay từ đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản Thủy sản xây dựng kế hoạch triển khai phát triển các chuỗi nông sản an toàn được xác nhận trên địa bàn tỉnh

Hỗ trợ 251.600 tem truy xuất nguồn gốc sản cho các Doanh nghiệp/HTX. Duy trì hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử cho các cơ sở sản xuất và các dòng sản phẩm an toàn tỉnh Lào Cai được cấp mã QR CODE lũy kế 36 doanh nghiệp, HTX tham gia với 179 dòng sản phẩm được gắn mã truy suất điện tử;

Đề xuất, hướng dẫn thủ tục hồ sơ, đăng ký ba đơn vị/ doanh nghiệp/HTX với sản phẩm đặc hữu của địa phương tham gia giới thiệu thương hiệu sản phẩm tham dự chương trình”Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2018”….

Đặc biêt, tỉnh đã giới thiệu năm doanh nghiệp/HTX tham gia giới thiệu sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử Hà Nội do Trung tâm Xúc tiến thương mại Hà Nội thực hiện.

Việc chỉ đạo mở rộng các mô hình liên kết sản xuất, xây dựng các chuỗi nông sản an toàn được xác nhận gắn với truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu cho nông sản cũng được quan tâm đẩy mạnh thực hiện thường xuyên, liên tục.

Hoàn thiện và phát triển các chuỗi nông sản đặc hữu giữa Hà Nội với Lào Cai thông qua các doanh nghiệp/HTX của hai địa phương.

Hỗ trợ mở rộng diện tích canh tác ứng dụng công nghệ cao, hướng cho hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo phương thức ký quỹ bảo lãnh vốn tại một ngân hàng trung gian và nâng cao trách nhiệm trong hợp đồng của mỗi bên có biện pháp phù hợp để tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Có thể giao chính quyền xã là trung gian thuê đất của dân và cho doanh nghiệp thuê lại…);

Tỉnh Lào Cai cũng hướng đến triển khai chương trình “mỗi làng một sản phẩm – OCOP”. Trước mắt chọn các dòng sản phẩm đặc sản của tỉnh trong các chuỗi nông sản an toàn; đề xuất các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP tại các huyện, thành phố có hoạt động phát triển du lịch”

Mặc dù Lào Cai đã hình thành và quy hoạch phát triển một số vùng sản xuất an toàn theo mô hình chuỗi rau, thịt, cá, tuy nhiên việc tìm kiếm doanh nghiệp có năng lực, khả năng ký kết bao tiêu sản phẩm ổn định còn hạn chế.

Nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu nhưng chưa cụ thể về chủng loại, khối lượng, thời gian cung ứng… nên doanh nghiệp/HTX của tỉnh chưa chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất;

Việc thực hiện mô hình liên kết sản xuất an toàn theo chuỗi là một hướng đi bền vững, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù sản xuất nông nghiệp nhiều rủi ro, khó tích tụ đất đai, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế.

Quy mô sản xuất cũng như chủng loại các sản phẩm tại các chuỗi còn ít về số lượng, chủ yếu tập trung vào mùa vụ chính. Mẫu mã và chủng loại nông sản chưa phong phú nên gây khó khăn cho Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm;

Sự liên kết và chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và người sản xuất chưa hài hòa. Doanh nghiệp không thể ký hợp đồng liên kết tiêu thụ trực tiếp với từng hộ nông dân vì rất khó quản lý. Còn nông dân sản xuất nhưng thiếu thông tin thị trường, hạn chế trong khâu vận chuyển, chế biến và bảo quản nông sản.

Đối với các sản phẩm được bao tiêu bà con giữ quan điểm sản xuất theo doanh nghiệp nhưng bán theo thị trường gây mất niềm tin cho người thu mua.

Nguồn : thuonggiathitruong


Liên quan bài

Lắp đặt chíp điện tử theo dõi vườn chuối

Bạch Kim

FPT và Fujitsu đem đến khái niệm ‘nông nghiệp số’ tại Việt Nam

Nguyễn Hưng

Hàng trăm nông dân xem máy bay không người lái phun thuốc

Bạch Kim

Để lại một bình Luận