Thời sự Tin địa phương

Độ mặn tại các khu vực tỉnh Tiền Giang (đến 7 giờ ngày 14/01/2020)

Mức độ mặn đo đạc được tại các trạm đo của khu vực tỉnh Tiền Giang được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

Trạm đoĐộ mặn cao nhấtSo với ngày trước
Vàm Kênh20,1 g/lTăng 0,3 g/l
Long Hải12,7 g/lGiảm 0,6 g/l
Cống Vàm Giồng7,5 g/lTăng 0,2 g/l
Hòa Định6,3 g/lTăng 0,1 g/l
Xuân Hòa3,9 g/lTăng 0,56 g/l
Vàm Tân Mỹ Chánh3,06 g/lTăng 0,41 g/l
Cống Gia Thuận19,2 g/lGiảm 0,1 g/l
Cống số 312,81 g/lTăng 1,89 g/l
Cống số 14,4 g/lTăng 1 g/l
Cầu Xoài Hột0,72 g/lGiảm 0,25 g/l
Cầu Kim Sơn0,37 g/lTăng 0,37 g/l
Cầu Phú Phong 0,4 g/l Tăng 0,4 g/l

(Nguồn: snnptnt.tiengiang.gov.vn/)


Liên quan bài

Ngắm thiên nga đen, hoa hồng xanh, ngọc trong đá ở Tuần sinh vật cảnh

Kietho

Quất hồ lô siêu “độc”, mới thử nghiệm đã bán cả nghìn cây

Bạch Kim

Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên thí điểm giảm thiểu kháng kháng sinh trong chăn nuôi

Bạch Kim

Để lại một bình Luận