Mục : Vấn đề – sự kiện

Kinh tế Thị trường Thời sự Vấn đề - sự kiện xuất khẩu

Xuất khẩu nông sản, trái cây sang Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Cần theo dõi sát diễn biến thông quan để đảm bảo chất lượng hàng hóa và tiến độ xuất khẩu

Bạch Kim
Cần theo dõi sát việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc dịp Tết nguyên đán 2020