Góc chuyên gia

Cán bộ khuyến nông phải lắng nghe nông dân

 Người cán bộ khuyến nông cũng phải biết lắng nghe ý kiến phản hồi từ chính những người nông dân để thay đổi phương pháp chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật của mình cho phù hợp.

Cán bộ khuyến nông xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên chuyển giao tiến bộ “Kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI tới người nông dân”.

Do đặc thù, đội ngũ khuyến nông cơ sở là những cán bộ nông nghiệp luôn sâu sát, gần gũi nhất đối với người nông dân. Họ chính là cầu nối quan trọng để chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp đến với người nông dân. Nhờ đó, trong những năm qua, nền nông nghiệp của Hà Giang đã có những bước phát triển mang tính đột phá trên các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi; năng suất cây trồng, vật nuôi không ngừng được nâng lên; góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của một tỉnh nghèo.

Theo tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại các xã Trung du và miền núi là thu nhập bình quân đầu người/năm phải đạt từ 1,2 lần trở lên so với mức bình quân chung của tỉnh và tỷ lệ hộ nghèo phải đạt dưới 10 %. Để đạt được mục tiêu quan trọng này, trong những năm qua, hệ thống khuyến nông cơ sở của Hà Giang đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà ngành Nông nghiệp của tỉnh đã đề ra, góp phần cùng các cơ quan chuyên môn của tỉnh đưa các giống lúa lai, ngô lai, đậu tương giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, kết hợp với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, không ngừng nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở của Hà Giang đã tham gia công tác tuyển chọn các loại gia súc và gia cầm mang tính đặc sản địa phương có giá trị và hiệu quả kinh tế cao như: Gạo tẻ Già Dui huyện Xín Mần, lúa Khẩu Mang huyện Đồng Văn, Bò Vàng, Dê Núi Đá, Gà Xương đen tại 4 huyện vùng cao nguyên đá….kết hợp với áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi.

Anh Ma Doãn Vang, cán bộ khuyến nông xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên – người đã được UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen do có thành tích “Đóng góp xuất sắc vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp của tỉnh Hà Giang”, tâm sự: Người cán bộ khuyến nông cơ sở là những người gần gũi nhất đối với người nông dân; để cho người dân tiếp thu và áp dụng tốt các kiến thức khoa học kỹ thuật thì người cán bộ khuyến nông cơ sở phải có phương pháp chuyển giao bền bỉ, thuyết phục; bên cạnh đó, người cán bộ khuyến nông cũng phải biết lắng nghe ý kiến phản hồi từ chính những người nông dân để thay đổi phương pháp chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật của mình cho phù hợp.

Nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân, trong những năm vừa qua, ngành nông nghiệp của Hà Giang đã triển khai hàng trăm mô hình thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, chủ yếu là các mô hình trình diễn về cây trồng và chăn nuôi giống mới có năng suất và chất lượng cao. Trong đó, đối với 4 huyện vùng Cao nguyên đá ( Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ) tập trung vào các mô hình hỗ trợ trồng cỏ gắn với chăn nuôi bò hàng hóa; mô hình trồng rau, hoa sạch; các mô hình trồng cây dược liệu và nuôi ong. Đối với 2 huyện vùng cao phía Tây (Hoàng Su Phì và Xín Mần) tập trung vào các mô hình chăn nuôi trâu, lợn đen, trồng và chế biến chè, cây dược liệu và đậu tương. Đối với các huyện vùng thấp (Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê và thành phố Hà Giang) tập trung triển khai các mô hình phát triển chăn nuôi thuỷ sản, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm và phát triển lúa, ngô hàng hoá… Sự thành công của các mô hình này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo tổng kết, đánh giá của ngành Nông nghiệp Hà Giang: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển nông nghiệp và các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, ngoài sự cố gắng chung của ngành Nông nghiệp, của Chương trình Xây dựng Nông thôn mới còn có sự đóng góp thiết thực và hiệu quả của đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở. Vì họ chính là người “cầm tay, chỉ việc” giúp người nông dân giám sát, thực hiện và chỉ đạo các khâu kỹ thuật từ thời điểm triển khai đến khi kết thúc các mô hình. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở cũng là người trực tiếp triển khai và nhân rộng các mô hình giống mới có năng suất và chất lượng cao trong nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy, đội ngũ khuyến nông cơ sở chính là một nguồn lực quan trọng giúp người nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đó chính là tiền đề quan trọng trong quá trình xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh về trước mắt cũng như lâu dài./.

Nguồn: http://dangcongsan.vn/


Liên quan bài

Sản xuất thành công giống điệp seo

Danh Tình

Khởi nghiệp trong nông nghiệp và bài học kinh nghiệm từ Israel

Nguyễn Hưng

Vào CPTPP: Cơ hội đột phá nông nghiệp, nâng cao vị thế Việt Nam

Nguyễn Hưng

Để lại một bình Luận