Nông thôn 365 Nông thôn mới

Bình Tân đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Đến nay, huyện Bình Tân đã cơ bản thực hiện đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) gồm: thủy lợi, điện, chỉ đạo NTM, an ninh- trật tự xã hội.

Huyện Bình Tân đang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Huyện Bình Tân đang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Bên cạnh, huyện cũng đã xây dựng đạt một chỉ tiêu về y tế của tiêu chí y tế- văn hóa- giáo dục. Các tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, sản xuất, môi trường và các chỉ tiêu còn lại của tiêu chí y tế- văn hóa- giáo dục.

Hiện, huyện đang tập trung chỉ đạo, hỗ trợ xã Tân Hưng- Tân Thành thực hiện các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Tân Lược đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Các xã Nguyễn Văn Thảnh, Mỹ Thuận, Thành Trung giữ vững 19/19 tiêu chí NTM và NTM nâng cao; xã Tân An Thạnh, Thành Lợi tập trung thực hiện đạt các tiêu chí đăng ký thực hiện trong năm 2020; xã Tân Bình phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nguồn: baovinhlong


Liên quan bài

Bức tranh nông thôn mới đất đồi gò Sóc Sơn gần hoàn tất

Nguyễn Hưng

Hà Nội đẩy mạnh sản xuất sản phẩm OCOP

Bạch Kim

Nông dân Phù Cát góp sức xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Hưng

Để lại một bình Luận