Nông thôn 365 Nông thôn mới

Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2117/QĐ-UBND, ngày 1/8/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch nhằm phấn đấu đến năm 2020, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các xã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại đạt tối thiểu 10/20 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (50%), trong đó có 01 trong 02 tiêu chí thu nhập và hộ nghèo.

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ cụ thể gồm: tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội đã được đầu tư; không để công trình bị xuống cấp, hư hỏng mà không được sửa chữa, duy tu kịp thời; thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực, Chương trình mỗi xã một sản phẩm của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; xây dựng vùng sản xuất hàng hoá tập trung; thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực…

Nguồ: daklak


Liên quan bài

Sáng chế của nhà nông hiệu quả trên đồng, ngoài biển

Nguyễn Hưng

Nông thôn mới cần cách tiếp cận mới

Nguyễn Hưng

Sáng kiến tưới nước kiêm bón phân tự động cho cây của một nông dân

Nguyễn Hưng

Để lại một bình Luận