Thợ làm vườn

Một tù nhân nhận được thư của vợ: "Em định sẽ trồng một vài cây rau ở sau vườn. Theo anh thì khi nào thích hợp để trồng chúng". Người tù biết rằng cai tù đều đọc tất cả lá thư gửi ra vào tù, anh ta bèn trả lời cho vợ:- Cho dù em làm gì thì