Hợp tác xã Kinh tế Thời sự Tin địa phương

An Giang: Đến năm 2020, có một liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới quy mô cấp tỉnh trong lĩnh vực lúa, gạo

Ảnh minh họa: baotintuc.vn

Ngày 27/5, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Chương trình hành động số: 251/CTr-UBND về thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang giai đoạn 2016-2020. Nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, đúng bản chất các hợp tác xã nông nghiệp; gia tăng lợi ích cho số đông nông dân; từ đó giúp cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao tinh thần hợp tác của hộ gia đình và cộng đồng dân cư tại địa phương.

Hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tham gia vào hợp tác xã (HTX) được hưởng các lợi ích từ hợp tác xã đem lại như: chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí, đạt được giá bán tốt trên thị trường và sự ổn định thị trường đối với dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các thành viên.

Yêu cầu các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động phải phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2012; tôn trọng tính tự nguyện của thành viên, hợp tác xã thành viên, tính tự chủ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; phát triển từng bước, tự chủ, vững chắc; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020. Nhà nước có sự hỗ trợ hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế của hợp tác xã gắn với tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Để thực hiện mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tự nguyện tham gia vào hợp tác xã, phải sử dụng dịch vụ của hợp tác xã trên cơ sở hợp đồng dịch vụ giữa hai bên, bảo đảm các quyền lợi và phải thực hiện đầy đủ các quy định về nghĩa vụ đối với thành viên hợp tác xã.

Hợp tác xã tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ đầu vào cho các thành viên như: nước, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ kỹ thuật,… tổ chức thực hiện nhu cầu dịch vụ chung của thành viên trong quá trình sản xuất nông nghiệp như: bơm, tưới, phun xịt, gặt, vận chuyển,…

Đồng thơi, tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ đầu ra cho các thành viên như: tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ, thu mua, bảo quản, sơ chế/chế biến, đóng gói, tiếp thị,… quản lý sản xuất; áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất thống nhất theo các tiêu chuẩn được khuyến cáo nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa quy mô lớn và đạt chất lượng”. Thực hiện đầy đủ hệ thống sổ sách báo cáo tài chính, minh bạch tình hình tài chính theo đúng quy định.

Theo lộ trình, tỉnh thực hiện theo 2 giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 1 (từ năm 2016-2017), hoàn thiện mô hình hợp tác xã như xây dựng tiêu chí, điều kiện để phân loại, lựa chọn các hợp tác xã tham gia chương trình. Ưu tiên cho các hợp tác xã nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp bao tiêu, cung ứng dịch vụ sản phẩm của thành viên. Hợp tác xã có nhiều thành viên tham gia và có nhiều diện tích đất nông nghiệp đang canh tác. Trong quá trình thực hiện, tiếp tục củng cố các hợp tác xã hiện có theo Luật Hợp tác xã năm 2012; thành lập hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới có sự liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp. Các mô hình hợp tác xã được lựa chọn thực hiện dự kiến sẽ là thành viên của liên hiệp hợp tác xã sau này.

Giai đoạn 2: (từ năm 2017 – 2020): Hoàn thiện mô hình liên hiệp hợp tác xã lúa, gạo quy mô tỉnh; quy mô vùng khi đủ điều kiện. Theo đó, từng bước nâng chất các hợp tác xã tham gia mô hình và củng cố các hợp tác xã chưa tham gia mô hình nhằm xây dựng hợp tác xã có quy mô tối thiểu 100 thành viên; có vốn điều lệ ít nhất 01 tỷ đồng; tổ chức, hoạt động phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 để tham gia mô hình liên hiệp hợp tác xã thí điểm.

Thành lập liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên cơ sở củng cố Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp An Giang hoặc thành lập mới. Mô hình này đảm bảo ít nhất 4 hợp tác xã thành viên tự nguyện tham gia và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các hợp tác xã thành viên.

Tiếp tục vận động các hợp tác xã nông nghiệp có nhu cầu tham gia vào liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp quy mô tỉnh trong lĩnh vực lúa, gạo; củng cố các hợp tác xã nông nghiệp hiện có theo Luật hợp tác xã 2012 và thành lập mới hợp tác xã nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh; tạo tiền đề tốt cho việc tham gia thành lập mô hình liên hiệp hợp tác xã quy mô vùng ở giai đoạn sau, khi đủ điều kiện.

(Nguồn: Hải Nhu, angiang-sweden.com)


Liên quan bài

Vi phạm về sản xuất, buôn bán giống cây trồng phạt đến 100 triệu đồng

Danh Tình

Kiểm soát chặt chống buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu

Bạch Kim

Làm vườn đô thị: Xu thế mới với nhiều ý nghĩa thiết thực

Bạch Kim

Để lại một bình Luận