Nông thôn 365 Nông thôn mới

6 xã “cán đích” nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Vĩnh Long có 6 xã về đích nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao, nâng toàn tỉnh có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 48 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao với nhiều chỉ tiêu đạt vượt so quy định.

Với những kết quả đã đạt được, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 trước 2 năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Nhiều chỉ tiêu đạt vượt

Cuối tháng 12/2019, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư (ấp) kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2019- 2020- đã có buổi thảo luận, bỏ phiếu tán thành và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét quyết định công nhận các xã: Nguyễn Văn Thảnh (Bình Tân), Hiếu Nghĩa và Trung Nghĩa (Vũng Liêm) đạt chuẩn NTM; Thành Trung (Bình Tân), Tân An Luông (Vũng Liêm), Hựu Thành (Trà Ôn) đạt chuẩn NTM cao.

Như vậy, theo lộ trình 6 xã về đích NTM và 8 xã về đích NTM nâng cao năm 2019, tỉnh Vĩnh Long đã có 3/6 xã “cán đích” NTM, 3/8 xã “cán đích” NTM nâng cao. Điểm nổi bật của các xã về đích trong đợt thẩm định này là có nhiều chỉ tiêu đạt vượt so quy định.

Đối với các xã về đích NTM có từ 9- 13 tiêu chí có chỉ tiêu đạt vượt. Trong đó, cả 3 xã Nguyễn Văn Thảnh, Hiếu Nghĩa và Trung Nghĩa đều không còn nhà tạm, số ấp đạt văn hóa vượt 30%. Riêng xã Trung Nghĩa vượt 28,9% tỷ lệ đường liên ấp đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn; xã Nguyễn Văn Thảnh có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học vượt 20%; xã Hiếu Nghĩa có tỷ lệ lao động qua đào tạo vượt trên 15%.

Đối với các xã về đích NTM nâng cao có 9- 14 tiêu chí có chỉ tiêu đạt vượt. Trong đó, xã Hựu Thành vượt 50% tỷ lệ đường liên ấp đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn; xã Tân An Luông có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch vượt gần 13,4%; xã Thành Trung có tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt 5,1%.

Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư (ấp) kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2019- 2020- đã đánh giá cao công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng chương trình xây dựng NTM và NTM nâng cao. Bởi qua khảo sát về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM và NTM nâng cao cho thấy người dân đều có mức độ hài lòng từ trên 97- 100%.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2019 đạt gần 656,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước gần 619,2 tỷ đồng, còn lại là huy động đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nguồn lực của cộng đồng dân cư để thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi.

Còn nhiều việc phải làm

Với những kết quả đã đạt được, các xã vẫn còn nhiều việc cần phải quan tâm- nhất là về thu nhập. Tuy các xã đã đạt vượt so quy định về thu nhập bình quân đầu người nhưng vẫn còn khiêm tốn, chỉ cao hơn 80.000- 560.000đ so quy định (quy định 45 triệu đồng/người/năm trở lên). Do vậy, “các xã cần tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập”- bà Vũ Thị Thanh Loan- Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Long- lưu ý.

Tại xã Hiếu Nghĩa, tỷ lệ hộ nghèo tuy chỉ chiếm 2,12% (quy định từ 4% trở xuống). Song, tỷ lệ hộ cận nghèo của xã còn khá cao (8,4%). Vì vậy, địa phương cần tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo và cận nghèo cụ thể và bền vững.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo tại xã Trung Nghĩa là 39,5% tuy đạt chuẩn theo quy định, nhưng so với các xã khác còn khiêm tốn, do đó hội đồng thẩm định cũng đề nghị xã tiếp tục vận động người dân tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã lên. Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững tại các địa phương.

Vấn đề đáng quan tâm nữa là tiến độ thi công một số công trình trường học tại các xã còn chậm. Hội đồng thẩm định cũng đề nghị UBND các huyện tiếp tục thực hiện theo đúng cam kết về thời gian và đảm bảo chất lượng đối với các công trình trường học.

“Xây dựng NTM chỉ có điểm bắt đầu, không có kết thúc và chủ thể là người dân. Do vậy, cần quan tâm nâng cao đời sống người dân và nâng cao chất lượng các tiêu chí nhất là về tổ chức sản xuất”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu nhấn mạnh.

Ông Bùi Quang Huy- nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Tây Nam BộHạ tầng kinh tế nông thôn ở Vĩnh Long đến nay đã phát triển cơ bản nhất là: điện, nước sạch, nhà ở dân cư, đường giao thông nông thôn… được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh. Đời sống người dân được nâng lên đáng kể, đặc biệt là mức sống người dân nông thôn giờ đã cao hơn trước nhiều. Với các chương trình, dự án được đề ra trong năm 2020 nếu được hoàn thành tốt thì bộ mặt nông thôn sẽ nâng lên đáng kể.Anh Nguyễn Hoàng Thành (người dân Ấp 7, xã Tân An Luông- Vũng Liêm)Quê hương mình nay đã chuyển biến tích cực, cuộc sống ở thôn quê giờ thấy dễ chịu, thậm chí thoải mái hơn cả thành thị vì cảnh quan môi trường ngày càng sạch sẽ, đường sá được đầu tư hoàn chỉnh, ban đêm có đèn đường đi lại khá thuận tiện, sáng sớm người dân cũng thoải mái đi lại tập thể dục, việc vận chuyển hàng hóa nông sản giờ dễ dàng hơn nhờ vậy mà giá cả nông sản nhích lên.

Nguồn : baovinhlong

Liên quan bài

Sáng kiến tưới nước kiêm bón phân tự động cho cây của một nông dân

Nguyễn Hưng

Nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Nam: Bắt đầu từ những khu vườn tạp

Nguyễn Hưng

Hiệu quả từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Danh Tình

Để lại một bình Luận