10 năm nông thôn mới: Bước đột phá thay đổi diện mạo nông thôn

Vượt nhiều mục tiêu

Nhìn lại 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Có thể thấy đây là chương trình rất trúng, rất đúng, đi vào lòng người, khai thác được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị kết hợp sức mạnh của từng người dân, tạo nên thành tích to lớn, toàn diện, lịch sử.

Tính đến tháng 10/2019, cả nước có 4.665 xã (52,4%) đã được công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm. Đặc biệt, đã có 63 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đã có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Bình quân cả nước đạt 15,32 tiêu chí/xã, hoàn thành vượt mục tiêu 5 năm (2016-2020) được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Nam Định đã có 100% xã và 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, hiện nay đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng NTM.

Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của người dân đô thị, tăng 2,78 lần từ mức 12,8 triệu đồng/người năm 2010 lên mức 35,88 triệu đồng/người năm 2018.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, đến nay công cuộc xây dựng NTM ngày càng đi vào thực chất. Hầu hết các địa phương đã xác định rõ xây dựng NTM là một trong những chương trình đột phá để phát triển kinh tế – xã hội nông thôn.

“Chúng ta đã vượt kế hoạch đề ra và sớm hơn 1,5 năm so với Nghị quyết 26… Qua đó, có thể thấy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thực sự đã tạo ra một bước đột phá lịch sử, làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam” – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Ông Đoàn Hồng Phong – Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho hay: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã nỗ lực phấn đấu thực hiện xây dựng NTM. Đến 31/7/2019, toàn tỉnh có 100% xã được công nhận NTM, là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước về đích NTM sớm hơn kế hoạch đề ra 1,5 năm.

Một số nơi còn nặng tính hình thức

Trao đổi tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) cho rằng: MTTQ Việt Nam đã thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, được xem như hình thức giám sát trực tiếp của nhân dân về kết quả xây dựng NTM. Đây cũng được coi là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá hiệu quả của chương trình xây dựng NTM ở cơ sở.

“Tuy nhiên việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở nhiều nơi chưa đảm bảo tính độc lập, còn hình thức. Cá biệt một số nơi việc đánh giá còn phụ thuộc vào công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nhất là ở cấp xã, vì vậy chưa thật sự đảm bảo tính khách quan trong tổ chức triển khai thực hiện” – ông Hầu A Lềnh khẳng định.

Ông Lềnh cho biết thêm, trong thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tham gia thực hiện với 2 nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM; giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (trong đó tập trung chủ yếu là giám sát nguồn lực xây dựng NTM và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng NTM).

 

Nguồn: Trần Quang (Dân Việt)

Leave A Reply

Your email address will not be published.