Dịch vụ

  1. Cung ứng nông sản giá sỉ
  2. Cung ứng vật tư nông nghiệp
  3. Dịch vụ xây dựng vùng nguyên liệu lớn cho chế biến và xuất khẩu
  4. Dịch vụ tư vấn giải pháp
  5. Dịch vụ chuyển giao kỹ thuật
  6. Dịch vụ xây dựng mô hình/thí nghiệm, khảo nghiệm cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
  7. Dịch vụ đào tạo nhân lực nông nghiệp